Imprint

Vydal:

BAYER s.r.o.
Oddělení volně prodejných léčiv
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
Tel.: 266 101 111 nebo 266 101 911

© Copyright Bayer s.r.o.