Datum 1960 obklopené listy, vedle něj dobová láhev přípravku Iberogast s obalem.

1960 – Iberogast přichází na trh v Německu

Původní Iberogast vznikl koncem 50. let 20. století a vyrábět se začal v 60. letech. Nejdříve šlo o velmi náročný proces, protože všechno – extrakce, směšování, dávkování do lahví i balení – se dělalo ručně. Vědecký výzkum přípravku nabral v 60. letech 20. století na intenzitě.

Datum 1970 obklopené listy a vedle něj lahvička přípravku Iberogast se žlutým označením a odpovídajícím obalem.

70. léta 20. století – optimalizace výroby a začátek klinického výzkumu

Když Iberogast přišel v 60. letech 20. století na trh, byl dostupný pouze v lékárnách, ale už v 70. letech bylo jasné, že je třeba přijmout rozhodující kroky k rozšíření a optimalizaci výrobních procesů. Na sklonku desetiletí byly provedeny první klinické studie, jejichž cílem bylo prokázat účinnost a snášenlivost produktu, a výsledky těchto studií byly publikovány.

Datum 1980 obklopené listy a vedle něj šedá lahvička přípravku Iberogast s odpovídajícím obalem.

80. a 90. léta 20. století – princip dvojího účinku

Počátkem 80. let byla zahájena spolupráce s nejrenomovanějším farmakologem té doby, profesorem Ammonem z univerzity v Tübingenu. V roce 1986 vedla spolupráce na intenzivním preklinickém výzkumu k objevení hlavní vlastnosti přípravku Iberogast – jeho duálního účinku. Schopnost přípravku regulovat gastrointestinální trakt – na jedné straně podpoří uvolnění svalů trávicího traktu a na druhé straně jejich stimulace – měly za následek celou řadu dalších výzkumných činností a publikací. Od poloviny 80. let byl Iberogast předmětem rozsáhlého výzkumu, jehož cílem bylo prokázat i jeho bezpečnost. V 80. letech se Iberogast začal poprvé prodávat i v zahraničí. Koncem 90. let byly zveřejněny výsledky všech studií bezpečnosti a účinnosti. Design všech studií byl v souladu s nejnovějšími vědeckými pokyny a splňoval požadavky na nově schválené léky podle mezinárodních pokynů ICH (Mezinárodní konference pro harmonizaci GCP – správné klinické praxe). Všechny tyto studie prokázaly, že Iberogast je dobře snášen a účinně zmírňuje gastrointestinální příznaky funkční dyspepsie.

Datum 2000 obklopené listy a vedle něj bílo-zelená lahvička přípravku Iberogast s odpovídajícím obalem.

Začátek prvního desetiletí 21. století

Na začátku nového tisíciletí vědci popsali význam iberky hořké, jakož i to, že účinky jednotlivých extraktů z léčivých rostlin se navzájem zesilují. Obzvláště důležitý byl rok 2003, kdy byly odhalen vliv přípravku Iberogast na různé části žaludku – uvolňující vliv na jeho horní část, v níž se hromadí potrava, a stimulační vliv na spodní část, která posouvá jídlo do dalších částí zažívacího systému. Tato zjištění pochopitelně vyvolala značný zájem v lékařské komunitě. V roce 2007 bylo toto výjimečné působení léku Iberogast na různé části lidského žaludku potvrzeno v klinické studii. V roce 2004 výzkumní pracovníci popsali příznivý mechanismus účinku Iberogastu při projevech funkční dyspepsie. V roce 2006 bylo provedeno závěrečné shrnutí různých účinků přípravku Iberogast, který se zaměřuje na i několik symptomů funkční dyspepsie současně. Následovala četná zkoumání dalších mechanismů účinku, která toto souběžné působení na vícero symptomů potvrdila.

Datum 2010 obklopené listy a vedle něj moderní bílo-zelená lahvička přípravku Iberogast s odpovídajícím obalem.

Roky 2010 až 2020 – Iberogast na výsluní

Výsledky z poslední neintervenční studie v roce 2013 potvrdily efektivní nástup účinku přípravku Iberogast. Jeho mechanismus účinku je stále předmětem studií mnoha farmakologů.

Datum 2013 obklopené listy a vedle něj v současnosti používaná moderní bílo-zelená lahvička přípravku Iberogast s odpovídajícím obalem.

2013 – společnost Steigerwald je koupena společností Bayer

V roce 2013 koupila společnost Steigerwald Arzneimittelwerk společnost Bayer. Iberogast se stal součástí portfolia značky Bayer a začal profitovat z globálních odborných znalostí společnosti v oblasti farmaceutických produktů. Společnost Bayer dodržuje stejně přísné výrobní a kvalitativní normy, které uplatňuje ve vztahu ke všem svým lékům, a zajišťuje dostupnost tohoto rychle působícího, účinného moderního produktu mnohem většímu počtu lidí na celém světě.

Datum 2020 obklopené listy a vedle něj v současnosti používaná moderní bílo-zelená lahvička přípravku Iberogast s odpovídajícím obalem.

2020

V roce 2020 slaví Iberogast 60 let. Je to účinný lék v tekuté formě, která přináší úlevu od symptomů funkčních trávicích obtíží.

Iberogast

Poruchy gastrointestinálního traktu jsou obvykle spojené s mnoha nepříjemnými projevy, které často komplikují přirozený každodenní život. Naštěstí je tu Iberogast: kombinace devíti bylin, který léčí základní příčiny i nepříjemné příznaky zažívacích potíží.

Vše o přípravku Iberogast

Lahvička přípravku Iberogast na zeleném pozadí obklopená rostlinami

Mějte přípravek Iberogast stále po ruce!