Výroba přípravku Iberogast

Zdraví z bylin – kdysi a nyní

Léčba pomocí bylin je jednou z nejstarších forem medicíny a byla často využívána již ve starověku. Například Homér popsal legendární léčitelské praktiky Egypťanů, kteří používali k léčbě různé byliny. Ve středověku zase vzkvétala klášterní medicína založená na používání léčivých rostlin. Mniši si do svých písemností zaznamenávali podrobnosti o léčivých rostlinách a tyto materiály se staly základem moderní fytoterapie. Rostlinné léky se od svých počátků ve starověku staly přirozenou součástí lékařské vědy.

Dnes se však již zkušenosti předávané z generace na generaci nepovažují za adekvátní důkazy. Světová zdravotnická organizace, obhajující bezpečné a účinné léky, zavedla celosvětové standardy pro rostlinné léky a léčbu. Jako u všech léků určených pro lidi, i u rostlinných léčivých přípravků se musí prokázat jejich terapeutická účinnost a bezpečnost, jakož i příznivý poměr přínosů a rizik. Kromě toho se důkladně sleduje klíčový faktor umožňující reprodukování produktu, kterým je bezchybný výrobní proces.

Rostlinný lék a požadavky na výrobu

Výroba rostlinných léků je složitá, protože rostliny jsou přirozeně rostoucí organismy, které nelze syntetizovat. Aby se jim dařilo, potřebují některé živiny, správné množství vody a světlo. Nejžádanější prospěšné látky často produkují pouze v určitých okamžicích svého životního cyklu, což vyžaduje odborné znalosti o správném čase sklizně. I při extrakci se musí dodržovat standardizovaný proces, aby bylo možné extrakt reprodukovat. A aby to bylo ještě složitější, každá rostlina obsahuje individuální množství látek, které do značné míry závisí na místě kde roste, podmínkách růstu na daném místě (půda, klima atd.) a na kvalitě zpracování po sklizni.

Hlavní a jedinečnou složkou přípravku Iberogast je iberka hořká (Iberis amara). Ročně se pro účely produkce zpracuje přibližně 40 000 kilogramů této léčivé rostliny. Společnost Bayer ji pěstuje na ploše velké zhruba jako deset fotbalových hřišť (sedm hektarů). Přesný čas sklizně se určí během období kvetení v červnu a červenci – když nastane správný čas, zralé rostliny se sklízejí v průběhu několika týdnů. Kromě iberky hořké obsahuje Iberogast celou řadu dalších léčivých rostlin, které se před extrakcí a spojením s ostatními složkami musí jemně vysušit. I tento proces vyžaduje mimořádné množství odborných znalostí a dovedností.

Výroba špičkové kvality

Společnost Bayer během celého procesu výroby, ve kterém se složky přípravku dostávají z pole až do lahvičky, pečlivě dohlíží na standardizovaný výrobní proces a vždy dodržuje přísné výrobní standardy.

Rostliny v přípravku Iberogast se pěstují a sbírají v souladu s tzv. správnou zemědělskou praxí. To znamená, že podmínky pěstování jsou standardizovány a kontrolovány. Společnost Bayer na sběr dohlíží a každá rostlina se před zpracováním pečlivě přezkoumá – to vše v zájmu zajištění té nejvyšší kvality a prevence potenciální kontaminace. Extrakty ze všech léčivých rostlin se získávají pomocí optimalizovaných a neustálé vylepšovaných metod, důkladně se testují a směšují v přesně stanoveném pořadí s monitorovaným podílem jednotlivých složek. Kvalita se kontroluje v každém kroku výrobního procesu. Standardizovaný fytofarmaceutický produkt se dostane na trh pouze po schválení kvality, aby se zajistilo, že Iberogast obsahuje vždy stejné množství a složení účinných látek.

Po splnění všech norem v oblasti výroby a kontroly kvality se přípravek naplní do lahví, které se zapečetí a zabalí na moderní výrobní lince. V procesu od vypěstování až po zabalení projde vaše lahvička přípravku Iberogast přibližně 50 různými kontrolami kvality, abychom vám mohli nabídnout účinnou úlevu od mnoha symptomů trávicích obtíží.

Výsledek? Iberogast je účinný přípravek vysoké kvality, který podle odhadů užívá 52 milionů lidí ve 30 zemích světa. Splňuje nejpřísnější požadavky na kvalitu a standardy v oblasti toxikologické bezpečnosti, patří mezi nejvíce prozkoumané rostlinné léky dostupné bez lékařského předpisu a prokazatelně účinkuje.

Investice do udržitelnosti

Společnost Bayer dodržuje nejpřísnější standardy a jejím cílem je udržitelnost. Sbírá kvalitní léčivé rostliny a pečlivě z nich vyrábí extrakty. Devět léčivých rostlin použitých v přípravku Iberogast pochází z pečlivého a odpovědného sběru na mnoha místech světa.

Iberogast

Poruchy gastrointestinálního traktu jsou obvykle spojené s mnoha nepříjemnými projevy, které často komplikují přirozený každodenní život. Naštěstí je tu Iberogast: kombinace devíti bylin, který léčí základní příčiny i nepříjemné příznaky zažívacích potíží.

Vše o přípravku Iberogast

Lahvička přípravku Iberogast na zeleném pozadí obklopená rostlinami

Mějte přípravek Iberogast stále po ruce!